ΗΜΥ 211 - Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
 
 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΗΜΥ 211 - "Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων " που προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το μάθημα διδάσκεται αυτό το εξάμηνο από τον Δρα. Γιώργο Ζάγγουλο σε 3 ομάδες (Τρίτη 15:30-18:30, Τετάρτη 17:00-20:00 και Παρασκευή 09:00-12:00).

 Στόχος του Εργαστηρίου ΗΜΥ 211:

Να προσφέρει βασική πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό ψηφιακών λογικών κυκλωμάτων. Οι πειραματικές ασκήσεις αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων με την χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας ολοκλήρωσης, καθώς και με την χρήση προγραμματιζόμενων διατάξεων. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες σχεδιασμού  όσο με την χρήση διακριτών στοιχείων, όσο και με τον προγραμματισμό κατάλληλων διατάξεων  CPLD/FPGAs). Εργαλεία σχεδιασμού με χρήση Υπολογιστή (Quartus II και Logic Simulator) και η γλώσσα περιγραφής  υλικού VHDL χρησιμοποιούνται εκτενώς για το σχεδιασμό, την προσομοίωση και την  επαλήθευση της ορθότητας των υπό υλοποίηση κυκλωμάτων.

 

    Εικόνες από το μάθημα
     
Επικοινωνία
Ώρες Γραφείου: Καθημερινά (με ραντεβού) ,
Λεωφ. Αγλαντζιάς 91, Γραφείο 212
1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22892219
Email: zaggoulos.george at ucy.ac.cy
Email: zacharia.lazarosat ucy.ac.cy